top of page

Primeri dobrih in nepoštenih poslovnih praks:


Primeri DOBRIH poslovnih praks:

LUŠT – TUŠ: trgovska veriga Tuš je ob nastajanju proizvodnje paradižnika v podjetju LUŠT investirala v promocijo paradižnika in na začetku tudi ekskluzivno prodajala ta paradižnik, rezultat tega sodelovanja je bila uspešna rast obeh partnerjev;

Spoštujemo, kar je naše, slovensko: trgovska veriga TUŠ intenzivno promovira slovenska kmetijska gospodarstva in živilsko predelovalna podjetja in njihove pridelke/izdelke;

100 % SLOVENSKO: trgovska veriga MERCATOR intenzivno promovira slovenska kmetijska gospodarstva in živilsko predelovalna podjetja in njihove pridelke/izdelke;

Tržnice Iz domačih krajev: trgovska veriga MERCATOR intenzivno promovira slovensko sadje in zelenjavo;

Slovenija, moja dežela: trgovska veriga SPAR intenzivno promovira slovenska kmetijska gospodarstva in živilsko predelovalna podjetja in njihove pridelke/izdelke;

Primeri nepoštenih poslovnih praks:

​Zamujanje s plačili (plačilna nedisciplina) po celotni verigi preskrbe s hrano.

Nespoštovanje neto neto cene s strani nekaterih trgovskih sistemov.

Spreminjanje cenikov (nižanje cen) za preteklo obdobje.

Izrazit pritisk na dobavitelje z željo po dodatnih rabatih ali znižanju nabavnih cen s strani izrazito močnejše trgovine.

Vezana trgovina po nekonkurenčnih cenah.

Nesorazmerni penali v primeru zamude dobave ali nedobave izdelkov iz opravičljivih razlogov.

bottom of page