top of page

Nepoštene poslovne prakse in nedovoljena ravnanja


Spoštovani, V Sloveniji so se v zadnjih letih močno razširile nepoštene poslovne prakse in nedovoljena ravnanja v verigi preskrbe s hrano. Kot Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano se od marca letošnjega leta srečujem z različnimi inovativnimi pristopi posameznih deležnikov za uveljavljanje različnih dodatnih rabatov in popustov. Ne glede na to, da se nekatere nepoštene prakse in nedovoljena ravnanja pojavljajo po celotni verigi preskrbe s hrano, pa je le-teh največ pri odnosu dobaviteljev s trgovskimi verigami. In to kljub v letu 2011 podpisanemu Kodeksu dobrih poslovnih praks, katerega podpisnica je bila tudi Trgovinska zbornica Slovenije in kljub dopolnjenemu Zakonu o kmetijstvu v letu 2014, ki natančno določa nedovoljena ravnanja med posameznimi partnerji (Zakon o kmetijstvu, 61.f člen). Sam kot varuh vodim intenziven dialog z vsemi izvajalci nepoštenih praks s poudarkom na trgovskih verigah z namenom odprave nepoštenih praks in nedovoljenih ravnanj. Kljub konstruktivnemu dialogu pa sem prepričan, da mi kot varuhu ne bo uspelo preprečiti nepoštene prakse in nedovoljena ravnanja brez vas, dobaviteljev trgovskim verigam. Zato vas želim dodatno motivirati k pogajanjem s kupci in podpisovanju le tistih pogodb, ki ne bodo vsebovale nepoštene prakse in nedovoljena ravnanja. In ker ste verjetno sedaj v fazi pogajanj oziroma podpisovanja pogodb za naslednje leto je verjetno optimalni čas za odpravo vsaj nekaterih nepoštenih in nedovoljenih ravnanj. Za lažje prepoznavanje nepoštenih praks in nedovoljenih ravnanj, ki se pojavljajo na pogodbah za nakup prehranskih izdelkov, vam želim predstaviti najpogostejše. In te so: - logistični rabati: v nekaterih primerih tudi do 10 % - zakup police: v nekaterih primerih v obliki popusta do 5 % - rabat za generično promocijo panoge: običajno od 1 do 3 % - superrabat 1: običajno okoli 2 % - superrabat 2: v nekaterih primerih tudi 9,2 % - otvoritveni popust: običajno okoli 2 % - rabat za kalo: običajno okoli 4 %, lahko tudi do 10 % - rabat za rast prodaje: običajno vezan na dosežen promet, - uvajalni rabat: običajno nekaj %, - omejevanje pravice do zaračunavanja zamudnih obresti, - omejevanje možnosti odprodaje terjatev, - nesorazmeren rok za potrditev spremembe cenika, kadar ga želi spremeniti dobavitelj (običajno 60 dni) v primerjavi z rokom, kadar to želi trgovina (običajno takoj), - prenos poslovnega tveganja na dobavitelja: npr. vračanje neprodanega blaga, zaračunavanje inventurnega manjka ipd., - nerazumsko visoke pogodbene kazni zaradi zamud pri dobavi: tudi nekaj 1.000,00 EUR.

Še nekaj primerov nedovoljenih ravnanj v konkretni obliki - s kopijo dela dokumenta, ki govori o nedovoljenih ravnanjih:

Ne glede na napisano so nekateri stroški, ki jih dobaviteljem zaračunajo trgovske verige, tudi upravičeni stroški. To so predvsem stroški logistike in promocije posameznega dobavitelja. Zato sem v dialogu s trgovskimi verigami predlagal, da vse stroške, torej tudi stroške logistike in promocije, prenesejo na cenik, ki bo vnaprej znan in se boste dobavitelji lažje odločili, katere dodatne stroške sprejmete za pospeševanje prodaje vaših prehranskih izdelkov. V kolikor pa boste pri pogajanjih s trgovskimi verigami povsem nemočni in boste zaradi premoči trgovine prisiljeni podpisati pogodbo z nepoštenimi in nedovoljenimi ravnanji za nadaljnje sodelovanje z njimi, pa vas prosim za obveščanje, saj bom le na tak način lahko izvajal tudi pritisk varuha na preprečevanje nepoštenih in nedovoljenih praks. Na varuha se lahko obrnete preko različnih informacijskih kanalov: - neposreden dialog z varuhom v pisarni varuha, naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pisarna 410, uradne ure imam vsak torek od 13:00 do 17:00 ure, priporočljiva je predhodna najava, - preko telefona: 01/478 90 87, - preko mobilnega telefona: 041/310 372, - preko e-pošte na naslov: joze.podgorsek@gov.si, - preko anonimne prijave na spletni strani varuha: http://www.varuhverigehrane.si, - preko navadne pošte na naslov: MKGP, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano«. Več o nepoštenih praksah in nedovoljenih ravnanjih lahko najdete na spletni strani varuha: http://www.varuhverigehrane.si. Želim vam uspešno poslovanje brez nepoštenih in nedovoljenih poslovnih praks. dr. Jože Podgoršek, Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano


bottom of page