top of page

Letno poročilo


Veriga preskrbe s hrano je ena izmed najpomembnejših strateških verig vsake države.

Nedvomno je trdnost te verige in samooskrba s hrano pogoj za suverenost in neodvisnost ter trajnostni razvoj Slovenije. Zato moramo vsi deležniki v verigi in vse podporne inštitucije opraviti svoje delo z namenom zagotavljanja vzdržnosti verige preskrbe s hrano in še večje prehranske varnosti.

Po enoletnem delu v funkciji varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano ocenjujem, da je le-ta v Sloveniji zelo raznolika z različnimi tipi odnosov med posameznimi partnerji. Nedvomno se partnerji med sabo dogovarjajo o različnih pozitivnih praksah, saj vendarle te prakse utrjujejo verigo. Žal pa ne moremo mimo pomisleka, da v slovenski verigi preskrbe s hrano obstajajo tudi nepoštene prakse. In osebno ocenjujem, da so odnosi v verigi preskrbe s hrano v Sloveniji drugačni kot v drugih panogah ali celo v drugih državah v isti panogi.

Odnosi v vsaki verigi in tudi v verigi preskrbe s hrano pogosto vplivajo na dolgoročnost sodelovanja med posameznimi partnerji. Vplivajo na zaupanje, kakovost in odličnost, razvoj ter nenazadnje celo na obstoj. Zato je pomembno motivirati deležnike k vzpostavljanju pozitivnih praks in odnosov, ki bodo dolgoročno utrdili vsakega od partnerjev in medsebojni odnos. Prepričan sem, da je pot do še boljših odnosov v verigi preskrbe s hrano ravno preko boljšega medsebojnega poznavanja ter najprej odkritega in poštenega dialoga.

V skladu s tretjim odstavkom 61.d člena Zakona k kmetijstvu (ZKme-1) in 3. členom Uredbe o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano smo poslali predsedniku vlade, dr. Miru Cerarju prvo redno letno poročilo, ki se nanaša na delo varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano.

dr. Jože Podgoršek Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano


bottom of page