top of page

Varuh pričel z usposabljanji odločevalcev v trgovskih sistemih


"Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano sem pričel z usposabljanjem odločevalcev v trgovskih sistemih, s katerim želim promovirati slovensko hrano in pozitivne prakse med deležniki v verigi preskrbe s hrano.

Dejstvo, da je slovensko kmetijstvo in živilski sektor drugačen od evropskega, se nedvomno pozna tudi pri cenovni učinkovitosti. Zaradi zgodovinsko drugačnega razvoja kmetijskega in živilskega sektorja v Sloveniji in še prej v Jugoslaviji imamo še danes neprimerljivo manjše primarne pridelovalce in tudi živilska podjetja, kot so v razvitih kmetijskih državah in tudi v regiji. Že podatek, da je povprečna velikost kmetijskega gospodarstva v Sloveniji 6,6 ha, na Češkem pa 106 ha je zgovoren podatek, ki vpliva na primarni sektor. Prav tako se je tudi živilski sektor v Sloveniji razvijal počasneje kot v razvitih evropskih državah. Vendar, tradicionalnost v primarnem in živislko predelovalnem sektorju daje večjo varnost potrošnikom, saj je zaradi nižje intenzivnosti večja varnost in notranja kvaliteta hrane.

Na verigo preskrbe s hrano pa nedvomno vplivajo tudi odnosi med posameznimi deležniki. Zaradi tega je pomembno, da razvijamo pozitivne odnose, ki krepijo vse partnerje v verigi preskrbe s hrano. Nekaj primerov pozitivnih praks imamo, žal pa je prisotnih preveč nepoštenih praks in nedovoljenih ravnanj. Na mestu varuha sem uspel dodobra spoznati odnose med deležniki in s tem posneti tudi večino sumov izvajanja nepoštenih praks in nedovoljenih ravnanj. Ker ocenjujem, da je nepoštene prakse najbolje preprečevati, sem z aktivnimi usposabljanji pri tistih, ki neposredno komunicirajo z dobavitelji, pričel s promocijo pozitivnih praks. Do sedaj sem usposabljanja že izvedel v trgovskih verigah Engrotuš d.o.o. in Mercator d.d., dogovorjen sem že v trgovski verigi Hofer d.o.o. in v fazi dogovarjanja s trgovsko verigo Lidl d.o.o.. V trgovski verigi Spar Slovenija d.o.o. pa mi žal te priložnosti še niso dali.

Vsem, ki boste pregledovali to gradivo, želim dovolj samokritičnosti pri naslednjem obisku trgovine in tudi vas prosim, da daste priložnost slovenski hrani."

Gradivo lahko snamete tukaj. (oblika ppt)


bottom of page