top of page

Analiza stanja na področju gospodarskega prava


"Varuh odosov v verigi preskrbe s hrano nujno porebuje dodatna znanja oziroma izhodišča iz gospodarskega prava za boljše razumevanje odnosov v verigi preskrbe s hrano. Zato je naročil analizo stanja na področju gospodarskega prava, ki jo je zanj izvedla Odvetniška družba Marovt in partnerji.

Pri tej analizi je bil dan poseben poudarek interpretaciji Zakona o kmetijstvu v delu, ki govori o nedovoljenih ravanjih (61.d člen) in opredelitvi pojmov "stranke z znatno tržno močjo" in "vsiljevanje pogojev". S pomočjo te analize so se pokazali nekateri predlogi za spremembo pravnih aktov z namenm boljšega delovanja verige preskrbe s hrano."

bottom of page