Posvet Od njiv do vilic: krajšanje poti do lokalno pridelane hrane, našega zdravja in trajnostne osk


»Pomemben del verige preskrbe s hrano predstavljajo javni prehranski obrati. Ocenjujemo, da predstavljajo okoli 15 % delež v absolutni vrednosti hrane v naši državi. Trenutno vsa nabava hrane in prehranskih izdelkov v teh obratih poteka skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3), ki v nekaterih primerih sicer omogoča dobavo lokalno pridelane hrane, v drugih pa predstavlja sistemsko oviro za večanje deleža slovenske hrane v javnih prehranskih obratih.

Zato sva varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano dr. Jože Podgoršek in evropski poslanec dr. Igor Šoltes pripravila skupen posvet z naslovom: »Od njiv do vilic: krajšanje poti do lokalno pridelane hrane, našega zdravja in trajnostne oskrbe«. Na posvetu sva preko izbranih sodelujočih poudarila pomen lokalno pridelane hrane iz različnih zornih kotov, od zdravstvenega vidika, okoljevarstvenega vidika, vidika države pa do vidika poseljenosti krajine in boljše učinkovitosti kmetovanja na slovenskih kmetijah.«

Več o tem, z zapisi z dogodka in podrobno vsebino najdete na naslednji povezavi: : http://www.igorsoltes.eu/si/dogodki/305/


VARUH ODNOSOV V VERIGI PRESKRBE S HRANO

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Politika piškotkov