top of page

Sodelujte v raziskavi Evropske komisije o obstoju nepoštenih praks v verigi preskrbe s hrano


Evropska komisija  in Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano. #kmetje #pridelovalci hrane # ekonomija #proizvodnja hrane

"Evropska komisija je zaradi neenakopravnega položaja različnih deležnikov v verigi preskrbe s hrano pričela s spletnim posvetovanjem o odnosih v verigi preskrbe s hrano znotraj Evropske unije. O obstoju nepoštenih praks in nedovoljenih ravnanj v Sloveniji opozarja tudi dr. Jože Podgoršek, varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano. V večini evropskih držav podobno kot pri nas ugotavljamo, da so posamezni deležniki v verigi preskrbe s hrano v neenakopravnem položaju in zaradi tega neenaki pogajalci z izrazito tržno in pogajalsko premočjo trgovskih verig. Na drugi strani pa so ravno kmetje in primarni pridelovalci najšibkejši členi v tej verigi in zato pogosto v strahu pred izgubo kupca prisiljeni v nepoštene pogoje pri prodaji svojih pridelkov, kar se pogosto izraža v prenizki doseženi ceni in posledično v velikih finančnih težavah kmetijskih gospodarstev.

Komisija želi pridobiti podatke, s pomočjo katerih bo ocenila nujnost in smotrnost morebitnih ukrepov za odpravo nepoštenih trgovinskih praks v verigi preskrbe s hrano.

Zato naproša vse deležnike k sodelovanju v spletnem posvetovanju in posredovanju informacij o obstoju nepoštenih praks. Komisija želi preveriti tudi zanimanje deležnikov za sodelovanje pri sporazumih o delitvi vrednosti (dobička ali izgub), kot se to že pojavlja v sektorju sladkorja.

Zato naprošam vse zainteresirane, da preko POVEZAVE NA SPLETNI VPRAŠALNIK podajo svojo oceno o dogajanju v verigi preskrbe s hrano."

bottom of page