top of page

Vlada razrešila Varuha dr. Jožeta Podgorška zaradi imenovanja za državnega sekretarja na Ministrstvu


"Na prvi redni seji Vlade RS, dne 13. septembra 2018 je vlada razrešila pristojnosti varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano dr. Jožeta Podgorška zaradi imenovanja za državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. Postopek za izbor novega varuha je v teku."

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS


bottom of page