top of page

Poročilo o delu Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano v letu 2018

Updated: Jan 29, 2020


Poročilo o delu Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano v letu 2018 Vlada se je na svoji 33. redni seji, dne 30. 05. 2019 seznanila s poročilom o delu Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano. V poročilu varuh predstavlja nepoštene prakse, ki jih je ugotovil med različnimi deležniki v prehranski verigi, izpostavlja pa tudi dobre prakse.

V letu 2018 je varuh naročil dve raziskavi Analiza strukture prehranskih izdelkov v trgovskih verigah glede na poreklo izdelka in surovine ter glede na tip blagovne znamke in analiza strukture izdelkov dejanskega nakupa, ki sta med drugim ugotovili da:

  • se povečuje promocija prehranskih izdelkov in dobaviteljev slovenskega porekla, predvsem tam, kjer je razvita ŽPI,

  • povečana promocijska aktivnost povezana z domačo, lokalno prehrano v diskonterjih zajetih v raziskavo,

  • ostaja intenzivna promocija tuje zelenjave in sadja tudi takrat, ko je na razpolago dovolj domačih proizvodov,

  • je na policah več kot 60% domačih prehrambenih proizvodov,

  • med blagovnimi znamkami prednjačijo proizvajalčeve blagovne znamke, skoraj polovica artiklov z blagovno znamko pa nosi znak trgovinske blagovne znamke,

  • da se potrošniki zanimajo za poreklo proizvodov.

Povezava na novico MKGP: http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/10482/

Dokumenti:

- Sklep Vlade snemite tukaj. (pdf)

- Povzetek poročila Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano (pdf)

- Končno poročilo Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano 2018 (pdf)

Igor Hrovatič Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

#poročilo #trgovskeverige #Preskrbashrano #Varuhodnosovvverigipreskrbeshrano #nepošteneposlovneprakse #kmetijstvo #proizvodnjahrane

bottom of page