top of page

Poročilo o delu Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano v letu 2018

Updated: Jan 30, 2020


Poročilo o delu Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano v letu 2018 Vlada se je na svoji 33. redni seji, dne 30. 05. 2019 seznanila s poročilom o delu Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano. V poročilu varuh predstavlja nepoštene prakse, ki jih je ugotovil med različnimi deležniki v prehranski verigi, izpostavlja pa tudi dobre prakse.

V letu 2018 je varuh naročil dve raziskavi Analiza strukture prehranskih izdelkov v trgovskih verigah glede na poreklo izdelka in surovine ter glede na tip blagovne znamke in analiza strukture izdelkov dejanskega nakupa, ki sta med drugim ugotovili da:

  • se povečuje promocija prehranskih izdelkov in dobaviteljev slovenskega porekla, predvsem tam, kjer je razvita ŽPI,

  • povečana promocijska aktivnost povezana z domačo, lokalno prehrano v diskonterjih zajetih v raziskavo,

  • ostaja intenzivna promocija tuje zelenjave in sadja tudi takrat, ko je na razpolago dovolj domačih proizvodov,

  • je na policah več kot 60% domačih prehrambenih proizvodov,

  • med blagovnimi znamkami prednjačijo proizvajalčeve blagovne znamke, skoraj polovica artiklov z blagovno znamko pa nosi znak trgovinske blagovne znamke,

  • da se potrošniki zanimajo za poreklo proizvodov.

Dokumenti:

Igor Hrovatič Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

bottom of page