top of page

Ali se v slovenskih klavnicah lahko »manipulira« s težo živali?Že kar nekaj rejcev govedi me je opozorilo, da so obračuni za govedo, ki jih oddajo v klavnico, nekam nizki. Pa ne samo glede same cene, temveč tudi glede količine, ki se obračuna. Tarnanje rejcev je povezano z nerazumljivo nizkim deležem klavnosti, ki jo imajo njihove živali. Ta je znašala za moške živali nekaj nad 40%. Razumljivo je, da se rejci kot najšibkejši člen ne želijo izpostavljati, vendar mi je uspelo na konkretnem primeru preveriti dejansko stanje.


Za konkreten primer navajam, da se je teža mesa (hladnih polovic) moških živali, približno enake starosti, mesnate pasme, istega rejca v isti klavnici razlikovala tudi do 200 kg. Takšne razlike so zato razumljivo vzbudile dvome v pravilnost postopkov (ali tehtanja, ali izračunavanja) pri samih rejcih. Da so primeri nenavadni, dodatno pojasnjuje tudi primerjava teže mesa pri tej moški živali s primerjavo teže ženske živali (krava lisaste pasme), ki je imela ob zakolu več mesa kakor moška žival mesne pasme.


Takšna ravnanja so nesprejemljiva. Pozivam rejce živali, da so prisotni pri tehtanjih, da zahtevajo dokumente o ustreznosti delovanja tehtnic in pred tehtanjem preverijo, če so tehtnice resnično pravilno nastavljene.


Ugotovitve iz samega konkretnega primera pa bom posredoval ustreznim inštitucijam v nadaljnjo obravnavo.


Igor Hrovatič Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano


Comments


bottom of page