top of page

Dogovarjanje o odkupni ceni pšenice, sum nedovoljenega ravnanja

Javna agencija za varstvo konkurence (v nadaljevanju AVK) je 21. marca na svoji spletni strani objavila obvestilo o pričetku postopka zoper več odkupovalcev pšenice zaradi kršitve Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in Pogodbe EU. Predmet postopka je sum dogovarjanja in usklajenega delovanja pri določanju odkupne cene pšenice (celotna novica na http://www.varstvo-konkurence.si/ostali-dokumenti/arhiv-sklepov/sklep-135/ ).


Pomembnost postopka, ki ga pelje AVK, je v trenutnih razmerah na trgih s pšenico, pomembnosti zagotavljanja stabilne preskrbe s hrano, velikih možnosti špekulacij pri tem ipd., več kot dobrodošla, saj bi lahko odkupovalci pšenice in ostalih žit usklajeno delovali v smeri, ki bi različne deležnike v verigi preskrbe s hrano postavljali v neenak oziroma nekonkurenčni položaj.


Nedovoljena ravnanja oziroma omejevanja kot jih določata Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence in 101. Člen Pogodbe o delovanju EU, se, po moji oceni, lahko pretežno dogajajo horizontalno med deležniki v verigi (v konkretnem primeru med mlinarji). V zadnjih letih se je kot nedovoljeno ravnanje razumelo tudi delovanje deležnikov v verigi preskrbe s hrano po vertikali, v obliki verig (žitna veriga, zelenjavna veriga). Zaradi teh razlogov so te verige tudi prenehale delovati. Delovanje deležnikov v okviru verig (žitna veriga, zelenjavna veriga) je predstavljala način povezovanja deležnikov v verigi preskrbe s hrano, ustvarjanja poštenega poslovnega okolja in je predvsem prispevala k izboljšanju proizvodnje ali razdelitvi dobrin, ki pospešujejo tehnični in gospodarski razvoj, pri tem pa zagotavljajo potrošnikom pravičen delež doseženih koristi.


Rastna sezona 2022 se pričenja, žetev bo kmalu pred vrati, zato pozivam predvsem deležnike, ki so delovali v žitni verigi in zelenjavni verigi, da oživijo svoje delovanje v obeh verigah, seveda skladno z zakonodajo. Koristi samega delovanja obeh verig so namreč dosti večje kot pa omejitve, ki jih predstavlja zakonodaja.


Igor Hrovatič Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano


Comments


bottom of page