top of page

Izpolnite anketo Evropske komisije (EUSurvey) z namenom ugotavljanja nepoštenih trgovinskih praks

Updated: Jan 11, 2021
EUSurvey - Nepravične cene v verigi PREPLET


Evropski parlament in Svet sta 17. aprila 2019 sprejela Direktivo (EU) 2019/633 o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Da bi Komisija ocenila učinkovitost ukrepov, ki so jih države članice sprejele v okviru navedene direktive, bo izvajala letne raziskave, začela pa bo s tem osnovnim vprašalnikom, katerega namen je zajeti stanje pred izvedbo teh novih nacionalnih ukrepov.

Ta raziskava Skupnega raziskovalnega središča ter Generalnega direktorata Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja se izvaja v vseh državah članicah in je osredotočena na dobavitelje, zajete v Direktivi, v različnih fazah preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi.

Za izpolnjevanje tega vprašalnika boste potrebovali približno 10 minut. Izpolniti ga bo mogoče do nedelje, 31. januarja 2021. Po izteku tega roka bodo anonimizirani rezultati objavljeni na naslovu: https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/FOODCHAIN_UTP/index.htm
Igor Hrovatič Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

Comments


bottom of page