top of page

Nepoštene prakse, ki se pojavljajo v verigi preskrbe s hrano v času COVID 19 na območju EU


Evropsko združenje kmetov in zadrug (COPA-COGECA) objavlja tedenske ocene stanja kmetijstva, gozdarstva in ribištva v času pandemije COVID-19. Med drugim oceno v verigi preskrbe s hrano, na področju nepoštenih praks.


Ugotavljajo, da se je število nepoštenih praks povečalo predvsem do dobaviteljev in to na velikim delu EU. Tako ocena stanja na področju nepoštenih praks v verigi preskrbe s hrano, za mesec april, ugotavlja naslednje nepoštene prakse:


  • nespoštovanje pogodbenih določil,

  • enostranske spremembe pogodb, z uveljavljanjem okoliščin višje sile.,

  • enostranske spremembe cen za dobavitelje, zlasti v primeru hitro pokvarljivega blaga, medtem, ko pa se cene za potrošnika (na polici) ne spremenijo,

  • zavrnitev dobav in odstranitev iz trgovinskih linij svežih proizvodov,

  • zavajajoče označevanje porekla (za proizvode iz tretjih držav, oznaka proizvedeno v EU),

  • uporaba pogodbenih kazni do dobavitelja, ker zaradi opravičljivih razlogov (npr. COVID 19) niso mogli pravočasno dostaviti naročenih količin,

  • zaračunavanje prisilnih rabatov in enostransko spreminjaje pogodbenih določil trgovcev na področju svežih in hitro pokvarljivih izdelkov,

  • akcije trgovcev s katerimi želijo preprečiti segmentacijo izdelkov (naveden primer pri jajcih, ko imajo na polici jajca enako ceno, ne glede ali je proizvod iz talne ali baterijske reje).

Kot varuh sem tudi pri nas zaznal podobna ravnanja ali pa sem bil na njih opozorjen s strani deležnikov, predvsem na področjih sadja, mesa in vina. V kolikor opazite ali ste oškodovani zaradi takšnih ali podobnih nedovoljenih ravnanj, je potrebno takšna ravnanja naznaniti, tudi preko anonimnega elektronskega sporočila varuha.

Igor Hrovatič, l.r.

Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

Opmerkingen


bottom of page