top of page

Ravnovesje v verigi preskrbe s hrano se je v času inflacije poslabšaloVaruh odnosov v verigi preskrbe s hrano je v jesenskem obdobju letošnjega leta izvedel raziskavo med deležniki verige preskrbe s hrano glede delovanja verige preskrbe s hrano in odnosov v njej.


Raziskava je pokazala, da se je ravnovesje v verigi preskrbe s hrano poslabšalo. To zlasti ugotavljajo pridelovalci – kmetje, kakor tudi predelovalni sektor. Da se je ravnovesje izrazito poslabšalo pa ugotavljajo kmetijske zadruge. Zanimivo pa je, da javni zavodi menijo, da je stanje v verigi preskrbe s hrano dobro.


Graf 1: Ocena ravnovesja med členi v verigi


Iz takšnega stanja lahko razumemo tudi razumevanje percepcije moči v verigi preskrbe s hrano. Najšibkejši člen v verigi ostajajo pridelovalci (kmetje), najmočnejši pa trgovina. Zanimivo pa je, da trgovci ocenjujejo, da je najšibkejši člen potrošnik.Graf 2: Percepcija moči v verigi


Zaradi poslabšanja ravnovesja v verigi preskrbe s hrano se je poslabšal tudi pogajalski položaj deležnikov v verigi. Predvsem pogajalski položaj pridelovalcev – kmetov.

Glavni razlogi za poslabšanje ravnovesja v verigi so prenizke odkupne cene, ki jih spremljajo visoki proizvodni stroški ter visoke marže trgovcev. K temu pripomore tudi slabša organiziranost predvsem pridelovalnega sektorja. To so tudi razlogi, da predvsem pridelovalci in javni zavodi pričakujejo, da se tudi na področju hrane uvede določena regulacija cen. Problem predstavlja tudi prekomeren uvoz tujih izdelkov. Trgovci pa za poslabšanje ravnovesja v verigi kažejo na nekonkurenčne cene pridelovalnega sektorja.

Kako izboljšati stanje? Predvsem uravnotežiti cenovno verigo od pridelovalca do trgovca in potrošnika.


Vsi deležniki v verigi preskrbe s hrano, z izjemo trgovine, ugotavljajo, da je najšibkejši člen v verigi preskrbe s hrano tudi v obdobju inflacije, pridelovalec, najmočnejši pa trgovina. Ugotovljeno je tudi, da deležniki opažajo, da se je ravnovesje v verigi preskrbe s hrano v letu 2022, v obdobju inflacije, poslabšalo. Poslabšal se je tudi njihov pogajalski položaj.

Na nivoju pridelovalcev je potrebno peljati aktivnosti v smeri povezovanja. Tu predlagam večjo vlogo predvsem zadružnega sistema in politiko države, ki bo spodbudna za povezovanje pridelovalcev.


Igor Hrovatič Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano
Comentarios


bottom of page