top of page

Spremljanje nepoštenih trgovinskih praks - vprašalnik evropske komisije
Evropska komisija je objavila vprašalnik glede spremljanja nepoštenih trgovinskih praks v verigi preskrbe s hrano, s katerim želi, na podlagi direktivi, ugotoviti stanje nepoštenih praks v posamezni državi članici. Slovenija je v letu 2021 implementirala evropsko direktivo, pristojni organ Slovenije na področju nepoštenih trgovinskih praks pa je javna agencija za varstvo konkurence. Vprašalnik je anonimen zato predlagam, da ga izpolnite.


Evropski parlament in Svet Evropske unije sta 17. 4. 2019 sprejela Direktivo (EU) 2019/633 o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Države članice so morale direktivo v svoj nacionalni pravni okvir prenesti do 1. 5. 2021 in jo začeti uporabljati šest mesecev pozneje. Evropska komisija z letnimi vprašalniki ocenjuje učinkovitost ukrepov, ki so jih države članice sprejele v okviru navedene direktive.


Vprašalnik Skupnega raziskovalnega središča ter Generalnega direktorata Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja se izvaja v


vseh državah članicah in je osredotočen na dobavitelje, zajete v direktivi, v različnih fazah verige preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi.


Vprašalnik je v slovenskem jeziku dostopen na naslovu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs


Za izpolnjevanje vprašalnika boste potrebovali približno 15 minut. Izpolniti pa ga je mogoče do 15. 3. 2023.


Anonimizirani rezultati bodo izteku navedenega roka objavljeni na naslovu: https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/FOODCHAIN_UTP_3/,rezultati vprašalnikov iz preteklih let pa so dostopni na: https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/topic/UTP/index.htmlIgor Hrovatič Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

Comments


bottom of page