top of page
Sodelujte!

Sporočite mi svoje primere dobre ali slabe prakse za katere menite, da so pomembni.

 

Pošljite vprašanje na temo ravnanja deležnikov v verigi preskrbe s hrano. Odgovor lahko pošljemo samo, če imamo vaš naslov.

 

V kolikor želite Varuhu poslati anonimno sporočilo, prosimo kliknite tukaj ali uporabite izboro v menuju "Anonimni kontakt"

Vaše sporočilo je bilo poslano.

Deležniki sodelujejo z Varuhom na različne načine:

-    z neposrednim dialogom z Varuhom na sedežu Varuha:

     Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,​

-    4. nadstropje, pisarna 410, vsak torek od 13:00 do 17:00 ure.
-    Preko telefona: 01/478 9087.

-    branko.ravnik@gov.si

-    preko anonimne prijave na spletni strani varuha (klikni tukaj ali izberi v glavnem menuju "Anonimni kontakt",

-    preko navadne pošte na naslov:

     MKGP, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano«.

bottom of page