VARUH ODNOSOV V VERIGI PRESKRBE S HRANO

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Politika piškotkov

 

Pomembni dokumenti

Zelena knjiga o nepoštenih trgovinskih praksah v oskrbni verigi z živili in neživili med podjetji v Evropi (pdf)

 

 

 

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18)

 

 

 

UREDBA o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano (pdf)

 

 

 

Kodeks dobrih poslovnih praks med delezniki v agrozivilski verigi (pdf)

 

 

 

Raziskava sektorja prehrane 2014 (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

Če se datoteke ne odpirajo pravilno, prosim prijavite se tukaj in poslali vam jih bomo po elektronski pošti.

Politika piškotkov več.