top of page
Pomembni dokumenti

Direktiva EU 2019 633 o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi CELEX_32019L0633_SL_TXT... pdf snemite tukaj.

Zelena knjiga o nepoštenih trgovinskih praksah v oskrbni verigi z živili in neživili med podjetji v Evropi (pdf) 

 

 

 

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18)

 

 

 

UREDBA o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano (pdf)

 

 

 

Kodeks dobrih poslovnih praks med delezniki v agrozivilski verigi (pdf)

 

 

 

Raziskava sektorja prehrane 2014 (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

Če se datoteke ne odpirajo pravilno, prosim prijavite se tukaj in poslali vam jih bomo po elektronski pošti.

Politika piškotkov več.

 

 

 

bottom of page