top of page
Primeri dobrih poslovnih praks:

LUŠT – TUŠ: trgovska veriga Tuš je ob nastajanju proizvodnje paradižnika v podjetju LUŠT investirala v promocijo paradižnika in na začetku tudi ekskluzivno prodajala ta paradižnik, rezultat tega sodelovanja je bila uspešna rast obeh partnerjev;

 

Spoštujemo, kar je naše, slovensko: trgovska veriga TUŠ intenzivno promovira slovenska kmetijska gospodarstva in živilsko predelovalna podjetja in njihove pridelke/izdelke;

 

100 % SLOVENSKO: trgovska veriga MERCATOR intenzivno promovira slovenska kmetijska gospodarstva in živilsko predelovalna podjetja in njihove pridelke/izdelke;

 

Tržnice Iz domačih krajev: trgovska veriga MERCATOR intenzivno promovira slovensko sadje in zelenjavo;

 

Slovenija, moja dežela: trgovska veriga SPAR intenzivno promovira slovenska kmetijska gospodarstva in živilsko predelovalna podjetja in njihove pridelke/izdelke;

Primeri nepoštenih poslovnih praks:

-    zamujanje s plačili (plačilna nedisciplina) po celotni prehranski verigi,

 

-    nespoštovanje neto neto cene s strani nekaterih trgovskih sistemov,

 

-    spreminjanje cenikov (nižanje cen) za preteklo obdobje,

 

-    izrazit pritisk na dobavitelje z željo po dodatnih rabatih ali znižanju nabavnih cen s strani izrazito močnejše trgovine,

 

-    vezana trgovina po nekonkurenčnih cenah,

 

-    nesorazmerni penali v primeru zamude dobave ali nedobave izdelkov iz opravičljivih razlogov.

bottom of page