top of page

Letno poročilo Varuha za leto 2017


Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano vsako leto pripravi Letno poročilo, s katerim se seznani Vlada RS. V letnem poročilu je izpostavil pozitivne in domnevno nepoštene prakse, ugotovljene v celotni verigi preskrbe s hrano.

Poseben poudarek je namenil ugotovitvam Javne agencije RS za varstvo konkurence in potrebi po dopolnjeni zakonodaji za učinkovito preprečevanje nepoštenih praks in nedovoljenih ravnanj. Prav tako predlaga nekatere dodatne ukrepe, s katerimi bi še bolje uredili odnose v verigi preskrbe s hrano, predvsem pa preprečili uvajanje nepoštenih praks med deležniki.

Celotno gradivo je v priloženih dokumentih:

1. Sklep Vlade RS snamete tukaj.

2. Letno poročilo 2017 lahko snamete tukaj.

Dr. Jože Podgoršek, l.r.

Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

bottom of page