top of page

Primerjava cen izdelkov med trgovci: 13. 9. 2022- 19. 12. 2023

IZJAVA ZA JAVNOST: Primerjava cen izdelkov med trgovci: 13. 9. 2022- 19. 12. 2023


22. 12. 2023 je bila na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano www.primerjaj-cene.si objavljena novica s tabelo primerjave cen izdelkov med trgovci med popisoma izvedenima 13. 09. 2023 in 19. 12. 2023, (tabela z delom izbranih proizvodov).Iz predstavljene tabele je razvidno, da je prišlo do znatne pocenitve izdelkov od septembra do decembra 2023. Kot bivši varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano* in kot potrošnik, tako drastičnih pocenitev nisem zaznal. Omenjena tabela pa vzbuja sum nedovoljenih ravnanj, tako tistih, ki jih definira Zakon o kmetijstvu kot tistih, ki jih opredeljuje Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence:

  • Navedene maloprodajne cene so nižje kot pa so dobavne cene primarnih proizvodov. Takšna objava ima negativne posledice na odnose v verigi preskrbe s hrano, saj v neizhoden položaj, zaradi pritiska na zniževanje dobavnih cen dobaviteljev, potiska posamezne deležnike v verigi preskrbe s hrano, predvsem primarnega pridelovalca (kmeta).

  • Zanimivo je tudi to, da so vse trgovske verige primerljivo znižale cene proizvodov, kar vzbuja sum kartelnega dogovarjanja. Zato predlagam, da Agencija za varstvo konkurence - AVK (kot izvršilni organ preprečevanja nedovoljenih ravnanj po zakonu o kmetijstvu, kakor tudi pristojni organ po zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence) preveri ali je prišlo do tovrstnega dogovarjanja.

  • Potrošniki niso zaznali znižanja maloprodajnih cen, zato obstaja tudi sum, da so trgovske verige samo za namen popisa cen za zelo kratek čas znižale cene, po popisu pa cene vrnile na staro ali celo višjo raven (zavajanje potrošnikov, zavajanje laične in strokovne javnosti). Zanimivo je tudi to, da takšne cene niso bile oglaševane preko oglaševalskih kanalov trgovskih verig niti niso bile objavljene v njihovih akcijskih katalogih.


Navsezadnje bi moralo tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pred objavo takšnih podatkov, preveriti njihovo ustreznost oziroma preveriti posledice takšne objave. Statistični urad RS je na drugi strani objavil podatek, da se je hrana podražila in da ima podražitev hrane tudi vpliv na visoko inflacijo (na letnem nivoju podražitev za 6,2%, na mesečnem nov/okt 2023 pa se je pocenila za 0,1%).


Igor Hrovatič bivši varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano*

 

*varuhu odnosov v verigi preskrbe s hrano je 20. 12. 2023 potekel mandat, Vlada RS pa še ni imenovala novega varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano

Comments


bottom of page