top of page

»Slovenski dan varstva konkurence« 17. septembra 2015


Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK) je 17. septembra 2015 organizirala 1. mednarodno konferenco »Slovenski dan varstva konkurence« (Slovenian Competition Day).

V dopoldanskem delu je bila obravnavana tema Procesne garancije v postopkih organov za varstvo konkurence, kjer je po uvodnem nagovoru direktorja Andreja Kraška sledila predstavitev dr. Cirila Keršmanca z Ministrstva za pravosodje in sodnika Mira Preka s Splošnega sodišča EU (EGC). Po kratkem odmoru sta sledili še predstavitvi dr. Theodorja Thannerja, direktorja BWB Avstrija in dr. Tobiasa P. Maasa iz Direktorata za konkurenco pri Evropski komisiji.

V popoldanskem delu konference pa sta bili obravnavani dve specifični področji, in sicer Presoja izključnih sporazumov in pogojnih rabatov kot zlorabe prevladujočega položaja, kjer sta svoj pogled na to tematiko predstavila dr. Gregor Langus iz Compass Lexecon in dr. Adina Claici iz Direktorata za konkurenco pri Evropski komisiji, ter Nepoštene prakse v verigi preskrbe s hrano, kjer je imel svojo predstavitev tudi Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano, dr. Jože Podgoršek. Poleg varuha so o nepoštenih praksah spregovorili tudi dr. Igor Masten z Ekonomske fakultete v Ljubljani in Edina Bors z madžarske Nacionalne agencije za varno hrano.

Razprava je pokazala, da je področje varstva konkurence za izredno zanimivo in obsežno. Organizatorji si bodo prizadevali, da bi tovrstno srečanje postalo stalno, tako da so ob zaključku povabili na konferenco prihodnje leto.


bottom of page