top of page

Kdo promovira slovensko hrano?


Naročena raziskava Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano dokazuje domnevo, da klasične tri trgovske verige (Mercator d.d., Spar Slovenija d.o.o. in Engrotuš d.o.o.) preko svojih promocijskih aktivnosti intenzivno promovirajo predvsem slovenske dobavitelje prehranskih izdelkov. To še posebno velja za vsa tedenska oglaševanja, ki jih preko tedenskih letakov izvajajo do slovenskih gospodinjstev.

V analizo tedenskega oglaševanja so izvajalci te raziskave vključili 6 največjih trgovskih verig v Sloveniji, in sicer Mercator d.d., Spar Slovenija d.o.o., Engrotuš d.o.o., Hofer d.o.o., Lidl d.o.o. in E.Leclerc d.o.o. v obdobju od 1.9.2015 do 30.11.2015.

Za lažjo analizo posameznih promocijskih aktivnosti je varuh skupaj z izvajalcem določil glavne skupine prehranskih izdelkov, in sicer meso in mesni izdelki, mleko in mlečni izdelki, kruh in krušni izdelki, sveže sadje in zelenjava, vloženo in predelano sadje in zelenjava, sladko in slano pecivo, brezalkoholna pijača in kava, alkoholna pijača, sestavine za peko in kuho, zdravje in odpornost, ribe in ribji izdelki, jajca ter otroška hrana.

Pri analizi smo upoštevali poreklo posameznih izdelkov, in sicer trgovsko označbo porekla, izdelke slovenskih dobaviteljev brez trgovske označbe porekla in izdelke tujih dobaviteljev.

Z analizo promocij prehranskih izdelkov v tedenskih letakih lahko ugotovimo, da je največje število prehranskih izdelkov ne glede na poreklo v opazovanem obdobju oglaševala trgovska veriga E.Leclerc (3.141 prehranskih izdelkov), vseh 6 trgovskih verig skupaj pa je oglaševalo preko tedenskih katalogov 9.481 prehranskih izdelkov. Spremljanje porekla oglaševanih izdelkov v tedenskih katalogih (poreklo se je ugotavljalo le na osnovi porekla podjetja, ki je izdelek pripravilo za trg, dejansko poreklo se v tej analizi ni ugotavljalo) pa je pokazalo, da že omenjeni klasični trgovci (Mercator, Spar Slovenija in Engrotuš) intenzivneje promovirajo prehranske izdelke slovenskih dobaviteljev kot tujih dobaviteljev. Tako so v trgovski verigi Engrotuš v celotnem analiziranem obdobju promovirali prehranske izdelke slovenskih dobaviteljev kar v 58,5 % v primerjavi s prehranskimi izdelki tujih dobaviteljev, v Sparu je bil ta delež 53,2 % in v Mercatorju 52,6 %. Pri tem velja omeniti, da je od vseh trgovcev izstopal Engrotuš tudi po deležu oglaševanih izdelkov s svojim trgovskim sloganom »Spoštujmo, kar je naše, slovensko«, in sicer so kar 41,1 % prehranskih izdelkov označili s tem sloganom, kar v bistvu pomeni, da so kar 70,3 % vseh prehranskih izdelkov slovenskih dobaviteljev označili s tem sloganom. Ostali trije trgovci (Hofer, Lidl in E.Leclerc) so obratno promovirali predvsem prehranske izdelke tujih dobaviteljev, pri čemer je izstopal trgovski sistem Lidl, ki je promoviral le 13,6 % slovenskih prehranskih izdelkov in kar 86,4 % prehranskih izdelkov tujih dobaviteljev. Slika 1: Delež prehranskih izdelkov glede na poreklo, pri čemer smo združili vse slovenske prehranske izdelke v eno skupino (slo napis in slo) v obdobju od 36 do 47 tedna v letu 2015 po posameznih trgovskih verigah

Iz te analize sledi, da slovenska veriga preskrbe s hrano potrebuje močne klasične trgovce, kot so Mercator, Spar Slovenija in Engrotuš, saj slednji promovirajo in dejansko prodajajo največji del prehranskih izdelkov slovenskih dobaviteljev. Zato menim, da je prav, da jim to vlogo tudi priznamo.

Dr. Jože Podgoršek Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano


bottom of page