top of page

Letno poročilo varuha za leto 2016.


Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano je skladno z 61.d členom Zakona o kmetijstvu dolžan vsako leto pripraviti letno poročilo in z njim seznaniti vlado Republike Slovenije. V tem letu smo torej seznanili vlado s poročilo varuha za leto 2016.

V tem letu so verigo preskrbe s hrano posebej zaznamovali nekateri novi poskusi nepoštenih praks in nedovoljenih ravnanj. Da se le-te pojavljajo v celotni verigi dokazuje lanska prijava suma kartelnega dogovora med odkupovalci žit, ki so ga kmetje naslovili na Javno agencijo RS za varstvo konkurence. Nekatere od teh smo skupaj z ostalimi deležniki uspeli preprečiti, še posebej pa smo ponosni na primer preprečitve nepoštene prakse na način, kjer so pridobili vsi deležniki (primer trgovske verige Mercator d.d. ob uvajanju odkupa solate na kos in ne več na težo). Po drugi strani pa smo veseli pozitivnih praks, na podlagi katerih se promovirajo tudi slovenski pridelovalci, zadruge in živilska podjetja. Zavedajoč se problema z zavajanjem porekla blaga izrazito podpiram akcijo trgovskih sistemov, ki so samodejno pričeli preverjati poreklo slovenske zelenjave in sadja.

Varuh lahko skladno z Zakonom o kmetijstvu predlaga tiste ukrepe, ki bi po njegovem mnenju izboljšali stanje v verigi preskrbe s hrano. Zato so v poročilu navedeni tudi nekateri predlogi, ki bi po mnenju varuha pozitivno vplivali na verigo preskrbe s hrano.

Torej, poročilo je obsežno in vredno ogleda, zato ga lahko v celoti snamete na naši spletni strani (Celotno Letno poročilo Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za leto 2016 v pdf snemite tukaj.)

Postanite zahtevni in odgovorni državljani.

dr. Jože Podgoršek Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano


bottom of page