top of page

Analiza strukture prehranskih izdelkov v trgovskih verigah

Updated: Jan 30, 2020


Analiza strukture prehranskih izdelkov v trgovskih verigah

Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano je pri spremljanju odnosov v verigi preskrbe s hrano zaznal sum sistematičnega zmanjševanja prehranskih izdelkov slovenskih dobaviteljev in slovenskega porekla na prodajnih policah. Prav tako pogosto zaznava intenzivno promocijo in prodajo prehranskih izdelkov tujega porekla tudi v času, ko je ponudba enakih prehranskih pridelkov/izdelkov slovenskega porekla zadostna (npr. jesenska prodaja tujega krompirja, čebule idr.). Po drugi strani trgovske verige gradijo konkurenčno prednost in nagovarjajo potrošnike za nakup v njihovi trgovski verigi preko prehranskih izdelkov slovenskega porekla.

Namen projektne naloge je za osnovne skupine prehranskih izdelkov (mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, pekovski izdelki, mlevski izdelki ter sadje in zelenjava) identificirati razmerja med:

 • domačimi in tujimi prehranskimi izdelki (proizvajalci) na policah trgovskih verig,

 • prehranskimi izdelki domačega in tujega porekla na policah trgovskih verig,

 • prehranskimi izdelki trgovskih in blagovnih znamk proizvajalcev na policah trgovskih verig,

 • maloprodajnimi cenami domačih in tujih prehranskih izdelkov na policah trgovskih verig,

 • maloprodajnimi cenami prehranskih izdelkov domačega in tujega porekla na policah trgovskih verig,

 • maloprodajnimi cenami prehranskih izdelkov trgovskih in blagovnih znamk proizvajalcev na policah trgovskih verig.

Ravno tako je bil namen projektne naloge tudi analiza dejanskega nakupnega odločanja potrošnikov za enake skupine prehranskih izdelkov.

Projektno nalogo je izdelalo podjetje Episcenter d.o.o., rezultati in ugotovitve pa se nanašajo na obdobje od 31. Do 47. tedna 2018.

Analiza strukture prehranskih izdelkov kaže, da je v Sloveniji na policah trgovskih verig, ki pokrivajo približno 85 % trga, v analiziranih izdelčnih skupinah:

 • 63 % izdelkov slovenskega proizvajalca in 37 % tujega proizvajalca,

 • najnižji delež izdelkov slovenskega proizvajalca v izdelčni skupini mleko in mlečni izdelki (54 %),

 • najvišji delež izdelkov slovenskega proizvajalca v izdelčni skupini meso in mesni izdelki (78 %),

 • 56 % izdelkov blagovnih znamk proizvajalca in 44 % izdelkov trgovskih znamk,

 • najnižji delež izdelkov trgovskih znamk v izdelčni mlevski izdelki - izdelki iz žit (32 %),

 • najvišji delež izdelkov trgovskih znamk v izdelčni skupini mleko in mlečni izdelki (52 %).

Analiza po posameznih trgovskih verigah razkriva, da je v izbranih izdelčnih skupinah:

 • najnižji delež izdelkov slovenskega proizvajalca v trgovinah Lidl (28 %),

 • najvišji delež izdelkov slovenskega proizvajalca v trgovinah Tuš (70 %) in Spar (70 %),

 • najnižji delež izdelkov trgovskih znamk v trgovini Mercator (16 %) in Tuš (20 %),

 • najvišji delež izdelkov trgovskih znamk v trgovini Lidl (76 %) in Hofer (68 %).

Izsledki analize dejanskega nakupa potrošnikov kažejo:

 • da pri nakupu prehranskih izdelkov vključenih v analizo potrošniki največ pozornosti namenijo poreklu živila v največji meri pri nakupu mesa in mesnih izdelkov (69 %) ter pri sadju in zelenjavi (68 %), v manjši meri pa, ko gre za nakup pekovskih in mlevskih izdelkov (43 oz. 44 %);

 • da je v košarici potrošnikov 55 % izdelkov blagovnih znamk proizvajalca in 45 % izdelkov trgovskih znamk, kar odraža tudi dejansko ponudbo na policah največjih trgovskih verig v Sloveniji.

Izsledki analize dejanskega nakupa potrošnikov nakazujejo na to, da struktura izdelkov v nakupovalnih košaricah potrošnikov odraža dejansko strukturo prehranskih izdelkov na policah največjih trgovskih verig v Sloveniji.

Končno poročilo v pdf obliki si lahko snamete tukaj. (cca 9 Mb)

Igor Hrovatič Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

bottom of page