top of page

Kmetje ne postavljajo odkupnih cen – odzivi na oddajo 24 ur inšpektor

Kmetje ne postavljajo odkupnih cen


Oddaja 24ur inšpektor, ki je bila predvajana na komercialni televiziji POP TV 20. 11. 2021 je v javnosti povzročila kar veliko odzivov. Predvsem odzivov s strani pridelovalcev, kmetov, kakor tudi njihovih organizacij (izjava za javnost KGZS z dne 23. 11. 2021).Odzive je povzročila predvsem izjava direktorja podjetja Celjske mesnine, ki je izjavil, da se pri svojem poslovanju pogajajo z vsemi deležniki, razen s pridelovalci/kmeti, od katerih sprejmejo ceno, ki jo pridelovalci postavijo. Takšne izjave ne prispevajo k dobremu delovanju verige preskrbe s hrano in odnosov v njej. In jih ne podpiram. Tudi v samem prispevku oddaje je bilo razvidno, da je veriga preskrbe s hrano zelo specifična, izpostavljen je bil tudi problem nepovezanosti pridelovalcev. Moja ocena je, da je v verigi kupec do dobavitelja, predvsem pridelovalca, nesorazmerno močnejši, zato lahko od dobavitelja (pridelovalca) zahteva, da proda proizvod po poljubno nizki ceni (pridelovalci so prevzemniki in ne oblikovalci cen), ki pa ga kasneje kot dobavitelj kupcu lahko proda po poljubno visoki ceni. To ruši ravnovesja v verigi in povzroča, da vsak deležnik nastopa kot posameznik. Takšna veriga ne more obstajati.


Potrošnik si zasluži, da za proizvod, ki ga kupi, plača pošteno ceno. Pod pošteno ceno, ki je lahko tudi nekoliko višja, razumemo, da je v proizvod vključena celotna prehranska veriga, da potrošnik ve, da bo poleg minimalnih zahtev povezanimi z zdravstveno neoporečnostjo in minimalnimi zahtevami, ki jih glede tega predpisuje zakonodaja, proizvod kvaliteten, iz lokalnega okolja, z manj negativnimi vplivi na okolje, s spoštovanjem trajnosti v prehranski verigi in dobrobiti. Ne pa, da se beseda pošten razume v prenesenem pomenu, torej, da bo potrošnik za proizvod »pošteno plačal«, torej drago plačal, vendar ne bo vedel zakaj.


Problematika hrane prihaja na površje tudi v širši javnosti, zato so prvenstveno vsi deležniki verige preskrbe s hrano odgovorni za vzpostavitev poštenih odnosov v verigi preskrbe s hrano, poštenega odnosa do potrošnika, čemur bi lahko pripomogla tudi sektorska predstavitev strukture cene proizvoda po vertikali v prehranski verigi.


Igor Hrovatič Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano


Comments


bottom of page