top of page

Prijava suma neustreznega delovanja merilnih naprav


Prijava suma nepravilnosti

Na podlagi konkretno pridobljenih podatkov, sem podal prijavi kot sledi:

Sektor za meroslovni nadzor urada RS za meroslovje

Veterinarska inšpekcija UVHVVR RS

oba po e pošti


Datum: 16. 11. 2021


Zadeva: Prijava suma neustreznega delovanja merilnih naprav- tehtnic in sum menjave ušesnih številk živali po zakolu


Spoštovani,


s strani rejcev govedi sem prejel kar nekaj pritožb o sumu nepravilnosti pri obračunu teže živali (govedo), ki je bilo dano v zakol. Rejci govedi, ki dajo govedo v zakol, sumijo, da imajo klavnice prirejene tehtnice ali pa da na mesne polovice ne pritrdijo ušesnih številk istih živali.


V postopku preveritve tega kar navajajo rejci, sem na podlagi konkretnih primerov prišel do ugotovitev, da se teže mesa živali, ki so bile enake starosti, križanci mesnih pasem, klane v isti klavnici, od istega rejca, razlikujejo v teži mesa tudi za več kot 200 kg.


Opis konkretne ugotovitve:


Klavnica 1

  • moška žival roj. 9. 11. 2014 pasma (ČB/CH), zakol 10. 02. 2017 je imela 658,1 kg mesa hladne polovice

  • moška žival roj. 27.04. 2019 pasma (CH/CH), zakol 12. 08. 2021 je imela 440,44 kg mesa hladne polovice

razlika 217,7 kgKlavnica 2

  • moška žival roj 30. 5. 2013 pasma (LIM/LIM/CH), zakol 07. 03. 2016, je imela 634,06 kg mesa hladne polovice

  • moška žival roj. 02. 12. 2018, pasma (LS), zakol 01. 03. 2021, je imela 418,5 kg mesa hladne polovice

razlika 215,56 kg

  • ženska žival - krava roj. 10. 12. 2016, pasma (LI/CH), zakol 28. 10. 2021, 435 kg mesa hladne polovice


Kmetijsko gospodarstvo se ukvarja z rejo bikov in rejo krav dojilj.


Moja ocena je, da to niso osamljeni primeri, zato predlagam, da obe inšpekciji, skladno s svojimi pristojnostmi, opravita nenajavljen pregled v klavnicah, s poudarkom na pravilnem delovanju tehtnic, možnosti njihovih prilagajanj in skladnost overitev, ter pregled postopka pri samem zakolu s poudarkom (tudi v primeru, ko je več živali) možnosti zamenjav ušesnih številk oz. samih ušes na katerih so nameščene ušesne številke.


Lep pozdrav, Igor Hrovatič


 


Urad za meroslovje vzpostavlja in vodi nacionalni meroslovni sistem. Tako zagotavlja mednarodno primerljivost in prepoznavnost, potrošnikom pa zaščito predvsem na področju varovanja zdravja, varstva okolja in splošne tehnične varnosti.


V okviru Urada deluje tudi inšpekcijska služba za meroslovni nadzor katerega naloga je izvajanje nadzora nad merili v uporabi in prometu, merskimi enotami ter predpakiranimi izdelki skladno z določili Zakona o meroslovju ter nadzora nad izdelki iz plemenitih kovin po določilih Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin.


Inšpektorji urada izvajajo upravno-inšpekcijske in prekrškovne postopke, sodelujejo z inšpekcijskimi službami drugih resorjev ter potrošniškimi organizacijami, delujejo v tujih strokovnih organizacijah na področju meroslovja, sodelujejo v skupnih evropskih projektih nadzora in skrbijo za prenos znanja ter podobno.


Zato je ta organ tudi pravi naslov za prijave nepravilnosti povezanih z ugotavljanjem mase, teže.


Kontakt: gp.mirs@gov.siIgor Hrovatič Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano


Comments


bottom of page