top of page

Prvi koraki

Prvi krog obiskov partnerjev v verigi preskrbe s hrano je skoraj zaključen. Veseli me, da smo se uspeli srečati tako na hitro in da so bili vsi pripravljeni na pogovor. Ta je namreč danes pomembnejši kot kadarkoli.

Na posvetu, ki smo ga organizirali v Bohinju pred nekaj tedni, sem se spraševal kako zastaviti aktivnosti in kaj predlagati kot prvi korak na petletni poti varuha, na katero se podajam. Omenjeno srečanje strokovnjakov in zainteresiranih na področju kmetijstva, naravovarstva in turizma je prineslo pričakovanja, ki so pogosto povsem nasprotujoča. Ugledni gosti, ki so naslovili različna področja so temu pritrdili.

S stališča varuha je še posebej pomemben prispevek podal Peter Schmidt, predsednik sekcije NAT v Evropsko ekonomsko-socialnem odboru. Veliko jih niti ne ve, da ta evropska institucija obstaja, vendar kot glasnik civilne družbe sooblikuje evropsko politiko. Govoril je o nujnosti preoblikovanja posameznih politiko za oblikovanje trajnostnih prehranskih sistemov. Del tega je tudi odprava nepoštenih praks v verigi preskrbe s hrano in pravična razporeditev dohodkov vzdolž prehranske verige. Izpostavil je vprašanje zakaj dopuščamo, da nekaj multinacionalk, ki obvladuje svetovne prehranske verige v tem delu ustvarja 20 odstotne dobičke iz poslovanja, ob tema da praviloma prenašajo zahteve za prilagajanje novim zahtevam po verigi navzdol oziroma jim za razliko od kmetov sploh niso predpisane.


Prav vsi govorci, tako kot dr. Wolfgang Burtscher, ki je prvi človek prenosa Skupne kmetijske politike v prakso na evropski ravni, so opozorili, da je oblikovanje kratkih prehranskih verig eno pomembnih orodij za soočanje s številnimi izzivi s katerimi se sooča prehranski sektor.

Sodelovanje, dogovarjanje in iskanje skupnih rešitev pa tudi v panelni razpravi, ki jo je vodil prof. Emil Erjavec.


Zato menim, da sem pravilno zaznal, ko sem med prioritete svojega delovanja postavil

  • ničelno toleranco do nedovoljenih ravnanj in nepoštenih praks,

  • predlog oblikovanja novih modelov sodelovanja v verigi v shemah Izbrana kakovost in ekološke pridelave, ter

  • promocijo oblikovanja kratkih lokalnih preskrbnih verig.


S tem so se strinjali tudi ostali deležniki, s katerimi sem se srečal v tem času. Srečal sem se z vodstvom MKGP, s predsedniki oz. predsednicami: Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, GZS Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, Zadružne zveze Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije, Zveze potrošnikov Slovenije in direktorjem AVK.


Sedaj se bo potrebno dogovoriti kako te zamisli začeti udejanjati. Prvi korak je napravljen, upam da bo pot uspešna.


Branko Ravnik varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

Opomba: Zapis je izključno mnenje Varuha odnosov v verigi s hrano. 
Comments


bottom of page