top of page

Sledljivost v prehranski verigi - projekt EIP EKOPAKT
Problem sledljivosti v prehranski verigi je problem, ki povzroča veliko nedovoljenih ravnanj. Zato so aktivnosti v tej smeri več kot potrebne in dobrodošle.


Na letošnjem 35. tradicionalnem posvetu kmetijske svetovalne službe, ki ga je organizirala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, je bil predstavljen tudi projekt evropskega inovativnega partnerstva (EIP) z naslovom Inovacijsko partnerstvo za integriteto ekoloških preskrbovalnih verig s hrano EIP EKOPAKT, v katerem poleg kmetijskih gospodarstev sodelujejo tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in zavod Celje, IT podjetje in fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor. Partnerji želijo s projektom vzpostaviti sledljivost v prehranski verigi na področju ekološkega govejega mesa z uporabo digitalnih orodij. Cilj projekta je torej razviti dober in transparenten model sledljivosti ekološkega mesa od hleva do vilic, ki vključuje vse deležnike v ekološki preskrbovalni verigi od pridelovalcev (kmetijskih gospodarstev), posrednikov in predelovalcev (kmetijske zadruge) do nadzornih organov in potrošnikov, ter na podlagi modela vzpostaviti digitalen decentraliziran sistem sledljivosti, v katerem so vsi ključni deležniki povezani ter vanj prispevajo podatke. Poleg ostalega se bo s projektom doseglo večjo transparentnost preskrbovalnih verig s hrano, večjo varnost hrane z izmenjavo podatkov o istem dogodku med različnimi deležniki v sistemu in ustvarjanje konsenza o resničnosti podatkov, s hitrim in učinkovitim zaznavanjem napak v podatkih v sistemu, omejevanje možnosti za potvarjanje podatkov in goljufije. Glavni rezultat projekta pa bo delujoč in učinkovit decentraliziran sistem sledljivosti razvit na primeru sledenja ekološkega govejega mesa od hleva do vilic, ki bo uporaben za širšo prakso trženja ekoloških proizvodov in bo ekološkim proizvajalcem in predelovalcem omogočal povezovanje in tesnejše sodelovanje.


Omenjen projekt predstavlja dobro prakso za preprečevanje nedovoljenih ravnanj, predvsem pa temelji na domačem znanju. Zato se mi zdi kot varuhu izredno pomembno, da se nedovoljena ravnanj v celotni prehranski verigi omeji tudi z uporabo najnovejših digitalnih orodij.


Povezava na projekt:Igor Hrovatič Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

Comments


bottom of page