top of page

Stanje na področju govejega in prašičjega mesa


Stanje na področju govejega in prašičjega mesa je skrb vzbujajoče in ogroža delovanje verige preskrbo s hrano. Ugotavljam, da rejci s trenutno odkupno ceno ne pokrivajo svojih stroškov, klavnice pa se srečujejo z zmanjšanjem prodaje oz. povpraševanja po predvsem kvalitetnejših kategorij mesa. Skladiščne kapacitete so polne s tem mesom, posledično se ustavlja tudi odkup od rejcev.


Po drugi strani pa je bilo ugotovljeno, da so razmerja med odkupnimi in maloprodajnimi cenami popolnoma porušene. Določene kategorije govejega mesa so na trgovinski polici več kot 4krat višje od odkupnih cen pri rejcih. Ocenjujem, da je glede na visok cenovni razpon problematiko na področju govejega in prašičjega mesa ublažiti na način, da se cenovna nesorazmerja med odkupnimi in maloprodajnimi cenami zmanjša. Znižanje cen na trgovinski polici bi povečalo povpraševanje po kvalitetnih kategorijah mesa pri potrošnikih, v klavnicah bi se sprostile skladiščne kapacitete, s tem pa bi se povečal tudi odkup pri rejcih.


Kot varuh tudi ugotavljam, da v navedenih razmerah lahko prihaja tudi do nedovoljenih ravnanj kupcev nad dobavitelji, tudi kot deležnikov z znatno tržno močjo. Ugotovljena nedovoljena ravnanja bom prijavil javni agenciji za varstvo konkurence.Igor Hrovatič Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

Comments


bottom of page