Dvigovanje cen prehranskih proizvodov – IZJAVA ZA JAVNOST


Dvigovanje cen prehranskih proizvodov v času epidemije in po njenem zaključku korona virusa je nesprejemljivo. Slovenski pridelovalci hrane, rejci govedi, mleka, pridelovalci zelenjave ne morejo prodati svojih izdelkov, zelenjava se mulči in zaorava oziroma so odkupne cene tako nizke, da ne pokrijejo več proizvodnih stroškov.


Dvigovanje cen za potrošnike je nesprejemljivo, kakor tudi opravičevanje dvigovanja zaradi povečanja stroškov. Katerih? Cene energentov so se v času epidemije znižale, cena električne energije se je ravno tako znižala, cena odkupnih primarnih surovin je nižja, država pa je podjetjem, ki so bila v težavah zaradi krize, plačala prispevke zaposlenim in 80% plače, če je podjetje zaposlene napotilo na čakanje. Zato se takšna ravnanja kot so trenutne podražitve hrane, lahko razumejo le kot »vojno dobičkarstvo«. Zato pozivam, da pristojni organi preverijo, kje v verigi prihaja do neupravičenega dvigovanja cen.Igor Hrovatič Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

#poročilo #trgovskeverige #Preskrbashrano #Varuhodnosovvverigipreskrbeshrano #nepošteneposlovneprakse #kmetijstvo #proizvodnjahrane #dvigcen

#dvigovanjecen

Recent Posts

See All

VARUH ODNOSOV V VERIGI PRESKRBE S HRANO

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Politika piškotkov