top of page

Problematika navajanja neenotnih navedb izdelkov na certifikatih

Updated: May 6, 2020

Kot varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano sem s strani deležnikov verige preskrbe s hrano prejel pobude, da bi bilo potrebno poenotiti natančnost navajanja vsebin v prilogah izdanih certifikatov (ekološko/organic).


Dogaja se namreč, da različno navajanje istih proizvodov na certifikatih različnih, v Sloveniji akreditiranih certifikacijskih organov, povzroča zaplete pri postopkih javnega naročanja. Certifikat enega certifikacijskega organa navaja npr. proizvod ekološki sadni jogurt, drugi pa ekološke sadne jogurte navaja po vrstah. Takšno zahtevo pa vsebuje tudi javno naročilo.


Dobil sem tudi prijavo kot nedovoljeno ravnanje, kjer ponudniki ekoloških živil, ki so oddali prijavo na javno naročilo, izpodbijajo verodostojnost naziva ekološkega proizvod drugega ponudnika. Vse to se dogaja kot pritožba v formalnem postopku javnega naročila.


Ocenjujem, da takšne situacije pomenijo negativen vpliv na odnose v prehranski verigi. Zato sem kot pobudo predlagal Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki med drugim upravlja z evidenco ekoloških certifikatov in Slovensko Akreditacijo, ki akreditira certifikacijske organe, da se poenoti način navajanja proizvodov v prilogi izdanega certifikata, ne glede na to kateri certifikacijski organ izda certifikat.


Igor Hrovatič, l.r.

Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

Comments


bottom of page