top of page

Problematika stanja v verigi preskrbe s hrano - predstavljena na seji komisije za kmetijstvo DS RS


Problematika stanja v verigi preskrbe s hrano - predstavljena na seji komisije za kmetijstvo DS RS, ki je potekala 08. 07. 2021


Komisija za kmetijstvo v DS RS, je obravnavala aktualno problematiko na področju kmetijstva, med drugim tudi v verigi preskrbe s hrano. Kot varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano sem bil povabljen k sodelovanju na seji. Problematiko verige preskrbe s hrano lahko strnemo v naslednje točke:

  1. epidemija COVID 19 je pokazala, da veriga preskrbe s hrano v Sloveniji dejansko ne deluje,

  2. pomoči države niso bile usmerjene v ohranitev delovanja verige, temveč v posamezne člene/deležnike te verige, kar je še dodatno povzročilo neravnovesja med deležniki,

  3. V teh razmerah so pridelovalci ostali člen v verigi, ki je najbolj občutljiv za nepoštene prakse in dejansko nima možnosti za oblikovanje cen. Edino kmetje so dobavitelji, ostali, tako živilska industrija kot trgovina pa imajo kot kupci možnost postavljanja cen. Zato tudi prihaja do podražitev na koncu verige in pocenitev na začetku verige,

  4. Zato bi morala država vzpostaviti takšen sistem pomoči, ki bi krepil celotno verigo (npr. pomoč predelovalni industriji bi se vezala na lokalne proizvode, na lokalne dobavitelje, kar ne bi bilo v nasprotju s pravili EU, oz. bi bilo mogoče to zagovoriti),

  5. stanje v prašičereji direktno odraža situacijo, ko imajo kupci (predelovalna industrija), po moji oceni, "figo v žepu". Nesprejemljivo je, da slovenska predelovalna industrija podpira rejce iz drugih držav, doma pa ni sposobna vsaj toliko napora, da bi zaživela IK za prašičje meso. Slovenski rejci pa prodajajo prašiče v tujino,

  6. Na podlagi dogajanja lahko ocenim, da ima velik vpliv na neravnovesja v verigi predelovalna industrija, mogoče celo večjega kot trgovina,

  7. Področje sadja in zelenjave: v letu 2021 je povpraševanje kupcev večje kot pa je ponudba SLO dobaviteljev, kar ima na eni strani vpliv na nekoliko višje cene, na drugi pa močnejšo usmerjenost trgovine k dobaviteljem z zadostnimi količinami iz drugih držav. Ugotovitev glede nepoštenih praks nisem prejel, sem pa prejel v zadnjih dneh informacije o pojavljanju težav z odkupom slovenske zelenjave, predvsem velikim trgovcem in diskonterjem,

  8. tudi zadružni sistem bi lahko "pokazal" nekoliko več inovativnosti pri reševanju problematike.

Na koncu poudarjam, da zgornje navedbe ne pomenijo nepoštene prakse kot jih določa zakon o kmetijstvu, močno pa vplivajo na odnose v verigi in možnost pojavljanja nepoštenih praks. Da razmere v verig niso prave ugotavlja tudi država v svojih predlogih dokumentov (strateški načrt), da je kmet najšibkejši člen v verigi, da je najbolj občutljiv na izsiljevanja in nepoštene prakse. Same intervencije pa niso takšne, da bi neposredno reševale nastalo problematiko.
Igor Hrovatič Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

Comments


bottom of page