top of page

Veriga oskrbe z mlekom mora ostati stabilna!

Tudi mlečna veriga mora skrbeti za to, da se bo mleko pridelovalo v stabilnem okolju, ne glede na nestabilne čase – izjava za javnost.se je v preteklem obdobju pokazala kot stabilna veriga in kot veriga, kjer je z dogovorom mogoče premagati ovire. Vendar morajo za to biti izpolnjeni tudi ekonomski pogoji za prirejo mleka. Po podatkih je Slovenija na repu Evropskih držav (za njo je samo Portugalska) po odkupni ceni mleka pri rejcih.


Pozdravljam dogovore deležnikov v verigi preskrbe z mlekom in mlečnimi izdelki, vendar je potrebno vedeti, da mleka ne proizvaja nekdo iz sredine prehranske verige ali bilo kdo drug, ampak so edini za zagotavljanje količin kvalitetnega mleka in oskrbe z njim samo slovenski rejci. Zato morajo, kot najšibkejši člen v verigi, za svoje delo prejeti tudi ustrezno plačilo. Obstajajo metodologije izračunov odkupne cene (kot npr, Kmetijskega inštituta Slovenije), ki se jih je potrebno pri določanju cen držati. Dosežen je bil prvi premik, ali je dovolj velik ali ne pa bodo pokazala nadaljnja dogovarjanja deležnikov. Po moji oceni pa je tudi nesprejemljivo, da se cene po verigi navzgor dvigujejo z večkratnikom dviga odkupne cene pri rejcu. Kar bo na koncu najbolj občutil potrošnik. Računam na ustrezen in trezen dogovor v verigi preskrbe z mlekom.


Igor Hrovatič Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano


Comments


bottom of page