top of page

Vpliv COVID-19 na razmere v verigi preskrbe s hrano


Država sprejema številne ukrepe za ublažitev posledic širjenja epidemije COVID-19 in zagotavljanja čim manj motenega življenja prebivalstva. Pomembno je, da ukrepe spoštujemo in se ravnamo po navodilih pristojnih institucij.

Zagotavljanje preskrbe s hrano v teh kriznih časih je ena od pomembnejših nalog vseh, ki delujemo v prehranski verigi. Ukrepe, ki jih je za zagotavljanje prehranske varnosti sprejema država, zagotavljajo, da poteka preskrba s hrano nemoteno, spodbuja pa se tudi preskrba z domačo, lokalno pridelano hrano. Pohvaliti je potrebno tudi vse deležnike v prehranski verigi, od pridelovalcev, predelovalne industrije do trgovine, da prebivalcem Slovenije sploh omogočajo preskrbo s hrano. Hvala vam.

Tako kot v vsaki krizi, lahko tudi ta kriza spodbuja določena nedovoljena ravnanja. V celotni prehranski verigi se to ne bi smelo dogajati, ta čas je potrebno izkoristiti za to, da postane prehranska veriga še trdnejša. To naj bo naš izziv. V kolikor pa se zazna, da se v verigi preskrbe s hrano dogajajo nedovoljena ravnanja pa je to potrebno prijaviti pristojnim institucijam ali/in meni kot varuhu odnosov v verigi preskrbe s hrano, da se nedovoljeno ravnanje čimprej ustavi.

Tako kot znamo stopiti skupaj in biti solidarni na drugih področjih, naj se takšna vrlina pokaže tudi pri odnosih v preskrbi s hrano. Stopimo skupaj in bodimo solidarni do vseh tistih, ki se trudijo pri pridelavi in zagotavljanju domače, lokalno pridelane hrane.

Igor Hrovatič, l.r.

Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

Comments


bottom of page