top of page

Analiza promocijskih aktivnosti trgovskih verig


"Posamezne trgovske verige na različne načine nagovarjajo potrošnike k nakupu v njihovih trgovinah. Ker se zavedamo, da nakupno odločanje potrošnikov nenazadnje vpliva tudi na pogajalsko moč dobavitelje nas je zanimalo, s katerimi prehranskimi izdelki izvajajo promocijo posamezne trgovske verige glede na poreklo dobavitelja. Analizo promocijskih aktivnosti trgovskih verig je na podlagi naročila varuha izvedlo podjetje Solviks d.o.o.. Analiza je zajemala le letake, ki jih gospodinsjtva prejmejo na dom in sicer je bilo analizirano obdobje od 31 tedna do 47 tedna leta 2016. Rezultati so predstavljeni gradivu."

bottom of page