top of page

Pozeba april 2021Pozeba je v letošnjem letu naredila veliko škode v trajnih nasadih in zelenjavi. Po prvih ocenah in napovedih naj bi pozeba skoraj v celoti uničila letošnji pridelek.


Glede na nastalo situacijo, pozivam vse deležnike v prehranski verigi s področja sadja in zelenjave ter vinogradništva, da na podlagi nastale situacije, preverijo in na novo zastavijo svoje poslovne odnose in načrte pridelave. Pri tem pozivam, da se oškodovanci po pozebi ne smejo znajti v podrejenem položaju oziroma biti podvrženi možnim nedovoljenim ravnanjem. V kolikor bi prišlo do takšnega razmerja, je potrebno primer takoj prijaviti varuhu odnosov v verigi preskrbe s hrano ali Agenciji za varstvo konkurence.


Igor Hrovatič Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano


Comments


bottom of page