top of page

Varuhov dopis podpisnikom kodeksa dobrih poslovnih praks (Covid-19)
Pobuda podpisnikom kodeksa dobrih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi za boljše sodelovanje partnerjev v verigi preskrbe s hrano

Spoštovani,


Živimo in delamo v razmerah, ki jih do sedaj nismo bili vajeni. Epidemija COVID 19 in ukrepi za blažitev posledic širjenja epidemije vplivajo tudi na kmetijsko, živilski in prehrambni sektor. V obdobju od začetka epidemije oz. od začetka sprejemanja ukrepov pa do danes, so se pokazale določene prakse, ki ne krepijo prehranske verige. Predvsem v delu, ko moramo zagotavljati prehransko varnost prebivalstva na eni strani in nemoteno delovanje deležnikov v verigi preskrbe s hrano na drugi strani. Ugotavljam, da je oskrba prebivalstva s prehranskimi proizvodi ustrezna, ugotavljam pa tudi, da se pojavljajo težave v verigi, tako v delu pridelave, predelave, prodaje in suma nedovoljenih ravnanj. Želim izpostaviti nekaj primerov: pojavljajo se težave z odkupi in znižanjem odkupnih cen na področju mesa in mleka, ugotavlja se, da se kljub zadostnim količinam doma pridelanih proizvodov dobavlja proizvode iz drugih držav, da prihaja tudi v prodajnem sektorju s prehranskimi proizvodi do dvigovanja cen, da se je število proizvodov, ki se prodajajo v akcijah zmanjšalo itd. Zato sem prepričan, da je potrebno pri delovanju v teh razmerah, ki ne predstavljajo ustreznega okolja za delovanje, še toliko bolj posvetiti pozornost krepitvi domače, lokalne prehranske verige, pred interesi posameznega deležnika. V nasprotnem primeru predlagam, da država sprejme še dodatne ukrepe.

Vsi naslovniki ste tudi podpisniki Kodeksa dobrih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi, ki v svojem drugem členu med drugim pravi, da podpisniki še posebej spodbujate partnerstvo v žitni, mesni, mlečni, zelenjadarski, sadjarski in vinarski verigi, z upoštevanjem veljavne zakonodaje. Ne glede na to, da je bil kodeks podpisan pred ustanovitvijo instituta varuha pa predstavlja pomemben dokument v odnosih v verigi preskrbe s hrano. Še posebej zato, ker izraža skupni interes različnih sektorjev, za doseganje skupnih rezultatov.


Igor Hrovatič, l.r.

Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

Comments


bottom of page