top of page
MY BUTTON
MY BUTTON

Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

Veriga preskrbe s hrano vključuje pridelavo oziroma prirejo, predelavo, distribucijo, veleprodajo oziroma maloprodajo do končnega potrošnika in je trajnostno naravnana, saj s svojim obstojem in delovanjem vpliva na gospodarstvo, zdravje in okolje.
Novi Varuh 

Novi Varuh oskrbe odnosov v verigi preskrbe s hrano je Igor Hrovatič, ki se bo predstavil na novinarski konferenci 22.1.19. Prav tako bo predstavljen njegov program in vizija dela. 

Sodelujte

Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano poziva vse deležnike v prehranski verigi, da mi sporočate pozitivne in negativne prakse v prehranski verigi, ki jih prepoznavate v dogovarjanjuh med posameznimi partnerji.

Varuh

Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano je organ, ki bo prepoznaval in motiviral vse deležnike v verigi preskrbe s hrano o pozitivnih praksah med deležniki in opozarjal na nepoštene prakse med deležniki.

Čemu služi funkcija Varuha?

Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano (v nadaljnjem besedilu: Varuh) spremlja ravnanja deležnikov v verigi preskrbe s hrano, objavlja primere dobrih poslovnih praks na spletni strani varuha in o tem obvešča javnost, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in varovanje poslovnih skrivnosti (Zakon o kmetijstvu, 61.d člen, prvi odstavek). Varuh priglasi Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence morebitna nedovoljena ravnanja v verigi preskrbe s hrano (Zakon o kmetijstvu, 61.d člen, drugi odstavek).

Kdo so deležniki procesa v verigi?

-    primarni pridelovalci (kmetijska gospodarstva in kmetije)

-    živilsko predelovalna podjetja in dopolnilne dejavnosti

     na kmetiji

-    obrtniki, ki se ukvarjajo s prehranskimi izdelki

-    zadruge

-    trgovine

-    trgovske verige

-    potrošniki

Veriga preskrbe s hrano vključuje pridelavo oziroma prirejo, predelavo, distribucijo, veleprodajo oziroma maloprodajo do končnega potrošnika in je trajnostno naravnana, saj s svojim obstojem in delovanjem vpliva na gospodarstvo, zdravje in okolje (Zakon o kmetijstvu, 61.č člen)

Kje in kako deležniki sodelujejo z Varuhom?

Deležniki sodelujejo z Varuhom na različne načine:

-    z neposrednim dialogom z Varuhom na sedežu Varuha:

     Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,​

-    4. nadstropje, pisarna 410, vsak torek od 13:00 do 17:00 ure.
-    Preko telefona: 01/478 9087.

-    igor.hrovatic@gov.si,​

-    preko anonimne prijave na spletni strani varuha (klikni tukaj ali izberi v glavnem menuju "Anonimni kontakt",

-    preko navadne pošte na naslov:

     MKGP, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano«.

bottom of page