top of page

Nedovoljena ravnanja na področju govejega in prašičjega mesaV zadnjem obdobju smo priča kar velikim težavam, ki se pojavljajo v verigi preskrbe s hrano, kjer dobavitelji osnovnih surovin in izdelkov ugotavljajo, da kupci njihove proizvode kupujejo po izrazito nizkih in nekonkurenčnih cenah. Tako, da je ogrožen njihov obstoj in nadaljnje delovanje. Kot varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano ugotavljam, da pri tem prihaja tudi do nedovoljenih ravnanj, skladno kot to določa zakon o kmetijstvu.


Rejci govejega in prašičjega mesa ugotavljajo, da cene govejega in prašičjega na trgovinski polici niso padle, nasprotno, prišlo je tudi do povišanja cen na trgovski polici, na drugi strani pa so odkupne cene pri njih padle.


Ocenjujem, da predstavljena problematika ne predstavlja posamičnega primera v verigi preskrbe s hrano, ampak predstavlja sistemski način izvajanja nedovoljenih ravnanj s strani kupcev. Pri uporabi besede kupec se razume trgovina v odnosu do rejcev in v odnosu do klavnic (živilsko predelovalni sektor) ter klavnice (živilsko predelovalni sektor) v odnosu do rejcev.


Obstaja utemeljen sum, da si določeni deležniki v verigi preskrbe s hrano (kupci) v obliki pritiska na zniževanje cen pri dobavitelju, na posreden način zaračunavajo nadomestilo za zmanjšanje prometa, dobavitelji govejega in prašičjega mesa pa so tako prisiljeni k poslovnemu sodelovanju po nekonkurenčnih pogojih. Oboje predstavlja sum nedovoljenega ravnanja. Ocenjujem, da je razlog tudi v znatni tržni moči kupcev do dobaviteljev.


Zato sem skladno z 61.d členom Zakona o kmetijstvu prijavil nedovoljena ravnanja Agenciji RS za varstvo konkurence, ki bo kot pristojni organ v konkretnem primeru, ukrepala.


Igor Hrovatič Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

Comments


bottom of page